arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Publikacije

Novice: Poročilo o stanju NEC direktive

Objavljeno: 29 01 2008
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: zrak, emisije onesnaževal
Viri: EEA
URL naslov:

Direktiva o nacionalnih zgornjih mejah emisij (NECD) določa zgornje meje izpustov določenih onesnaževal, ki jih morajo vse države doseči do leta 2010. Direktiva določa tudi, da države članice EU pripravijo poročila glede na državne evidence, načrte in programe. Kot del teh zahtev, morajo države pripraviti in vsakoletno posodabljati nacionalne emisijske evidence in projekcije za 2010, ki se nanašajo na štiri pomembne onesnaževalce zraka: žveplov dioksid (SO2), dušikovi oksidi (NOx), nemetanske hlapne organske spojine (NMVOC) ter amoniak (NH3).
Povezava na publikacijo v angleškem jeziku

Novica poteče 28.02.2008

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti