Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Gibanje in projekcije izpustov toplogrednih plinov v Evropi 2007

Objavljeno: 29 01 2008
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: izpusti toplogrednih plinov
Viri: EEA
URL naslov:

Zadnje napovedi članic Evropske unije (EU-15) kažejo, da lahko te države dosežejo ali celo presežejo Kjotske cilje za obdobje 2008-2012, s katerimi morajo zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 8% glede na raven iz leta 1990. To lahko dosežejo tako, da države članice Evropske unije pričnejo izvajati vse načrtovane dodatne politike. Na osnovi napovedi, obstoječih notranjih politik ter ukrepov zveznih članic bodo države EU-15 znižale izpuste toplogrednih plinov za neto efekt 4% glede na raven izhodiščnega leta.
Če bi upoštevali tudi notranje politike in ukrepe, ki so že načrtovani, pa še niso izvajani, lahko v državah EU-15 znižajo izpuste še za dodatnih 3,9 %.
Načrtovana uporaba Kjotskih mehanizmov v desetih članicah iz skupine EU-15 bo znižala izpuste še za dodatnih 2,5 %. Vlade teh držav so za dosego tega cilja zagotovile 2,9 milijard evrov. Uporaba ponorov ogljika (npr. pogozdovanje in s tem znižanje izpustov CO2) bo znižala izpuste toplogrednih plinov še za dodatnih 0,9 %. Kot rezultat vsega tega lahko države EU-15 dosežejo 11,4% znižanje izpustov. Tudi od novih članic Evropske unije se pričakuje, da bodo dosegle te cilje. Prav tako bo trgovanje z izpusti toplogrednih plinov v državah EU prineslo pomembno znižanje izpustov med leti 2008 in 2012. Pričakovano je znižanje za najmanj 3,4 %, del katerega je že upoštevan v nekaterih načrtih držav članic. To naj bi predstavljalo nadaljnje znižanje za najmanj 1,3 % glede na skupnih 11,4 %, ki so predvideni v primerjavi z baznim letom v državah EU-15.
Povezava na publikacijo v angleškem jeziku

Novica poteče 28.02.2008