arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Publikacije

Novice: Gibanje in projekcije izpustov toplogrednih plinov v Evropi 2007

Objavljeno: 29 01 2008
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: izpusti toplogrednih plinov
Viri: EEA
URL naslov:

Zadnje napovedi članic Evropske unije (EU-15) kažejo, da lahko te države dosežejo ali celo presežejo Kjotske cilje za obdobje 2008-2012, s katerimi morajo zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 8% glede na raven iz leta 1990. To lahko dosežejo tako, da države članice Evropske unije pričnejo izvajati vse načrtovane dodatne politike. Na osnovi napovedi, obstoječih notranjih politik ter ukrepov zveznih članic bodo države EU-15 znižale izpuste toplogrednih plinov za neto efekt 4% glede na raven izhodiščnega leta.
Če bi upoštevali tudi notranje politike in ukrepe, ki so že načrtovani, pa še niso izvajani, lahko v državah EU-15 znižajo izpuste še za dodatnih 3,9 %.
Načrtovana uporaba Kjotskih mehanizmov v desetih članicah iz skupine EU-15 bo znižala izpuste še za dodatnih 2,5 %. Vlade teh držav so za dosego tega cilja zagotovile 2,9 milijard evrov. Uporaba ponorov ogljika (npr. pogozdovanje in s tem znižanje izpustov CO2) bo znižala izpuste toplogrednih plinov še za dodatnih 0,9 %. Kot rezultat vsega tega lahko države EU-15 dosežejo 11,4% znižanje izpustov. Tudi od novih članic Evropske unije se pričakuje, da bodo dosegle te cilje. Prav tako bo trgovanje z izpusti toplogrednih plinov v državah EU prineslo pomembno znižanje izpustov med leti 2008 in 2012. Pričakovano je znižanje za najmanj 3,4 %, del katerega je že upoštevan v nekaterih načrtih držav članic. To naj bi predstavljalo nadaljnje znižanje za najmanj 1,3 % glede na skupnih 11,4 %, ki so predvideni v primerjavi z baznim letom v državah EU-15.
Povezava na publikacijo v angleškem jeziku

Novica poteče 28.02.2008

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti