Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Onesnaženost zraka v Evropi v obdobju 1990-2004

Objavljeno: 20 11 2007
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede:
Viri: EEA
URL naslov:

Poročilo analizira spremembe v izpustih onesnaževal zraka in njihovih možnih vplivih na ekosisteme ter zdravje ljudi, v Evropi, v obdobju 1990-2004. Kljub zmanjšanju skupnih izpustov v 32 državah članicah Evropske agencije za okolje, pri izpustih trdnih delcev in ozona od leta 1997 ni zaznanega večjega napredka. Izpusti finih trdnih delcev (PM2.5 – premer delcev 2,5 mikrometra in manj), predstavljajo danes med onesnaževali zraka največjo nevarnost za zdravje ljudi. Emisije žveplovih spojin, ki so bile prevladujoči povzročitelj zakisevanja in evtrofikacije, so upadle, danes v tem pogledu na ekosistemih povzročajo večjo škodo spojine amonijaka iz kmetijstva in dušikovi oksidi, ki nastajajo pri zgorevanju.
Povezava na publikacijo v angleškem jeziku

Novica poteče 20.12.2007