Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Letno poročilo o izpustih v zrak v obdobju 1990-2005 (Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja)

Objavljeno: 20 11 2007
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: zniževanje emisij izpustov v zrak, onesnaženost zraka
Viri: EEA
URL naslov:

Poročilo predstavlja pregled emisij, ki onesnažujejo zrak, glede na poročanje držav članic EU-27 za obdobje 1990-2007. Glede na poročanje so se emisije NOx leta 2005 v primerjavi z letom 1990 zmanjšale za več kot 34%, emisije SO2 pa za okoli 70%. Pomembno so se v tem obdobju znižale tudi emisije ostalih onesnaževal. Znižanje emisij je glede na poročila držav opazno iz različnih gospodarskih panog - prometa, energetike, kmetijstva in odpadkov.
Povezava na publikacijo v angleškem jeziku

Novica poteče 20.12.2007