arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Publikacije

Novice: Letno poročilo o izpustih v zrak v obdobju 1990-2005 (Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja)

Objavljeno: 20 11 2007
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: zniževanje emisij izpustov v zrak, onesnaženost zraka
Viri: EEA
URL naslov:

Poročilo predstavlja pregled emisij, ki onesnažujejo zrak, glede na poročanje držav članic EU-27 za obdobje 1990-2007. Glede na poročanje so se emisije NOx leta 2005 v primerjavi z letom 1990 zmanjšale za več kot 34%, emisije SO2 pa za okoli 70%. Pomembno so se v tem obdobju znižale tudi emisije ostalih onesnaževal. Znižanje emisij je glede na poročila držav opazno iz različnih gospodarskih panog - prometa, energetike, kmetijstva in odpadkov.
Povezava na publikacijo v angleškem jeziku

Novica poteče 20.12.2007

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti