arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Publikacije

Novice: Trajnostna potrošnja in proizvodnja v državah jugovzhodne in vzhodne Evrope, Kavkaza in Osrednje Azije - skupno UNEP-EEA poročilo o priložnostih in novih spoznanjih

Objavljeno: 20 11 2007
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: trajnostna proizvodnja in potrošnja, okolje
Viri: EEA
URL naslov:

Poročilo je pripravljeno v sodelovanju Evropske agencije za okolje ter Programa Združenih narodov za okolje, kot podpora razvoju okoljske politike trajnostne potrošnje in proizvodnje (Sustainable Consumption and Production - SCP) ter izvajanja aktivnosti v državah jugovzhodne in vzhodne Evrope, Kavkaza in Osrednje Azije. Poročilo je bilo pripravljeno za šesto zasedanje ministrov na konferenci 'Okolje za Evropo', ki je bila oktobra 2007 v Beogradu. Cilj poročila je prepoznati priložnosti in ovire pri izvajanju politike trajnostne potrošnje in proizvodnje v navedenih državah ter opozoriti na dosedanje izkušnje (primere dobre prakse), ki bi jih bilo smotrno uporabiti v različnih delih sveta.
Jedro poročila podaja izčrpne informacije in pregled pobud okoljske politike trajnostne potrošnje in proizvodnje v ključnih potrošnih ter proizvodnih panogah kot so industrija, prehrana, gradnja, transport in odpadki. Analiza vsake panoge je podprta s primeri izvajanja pobud za SCP na lokalni ravni, za kar so bile narejene študije v 18-ih mestih v enajstih od osemnajstih vključenih držav. Mnoge države v tej regiji se soočajo s podobnimi problemi in imajo veliko priložnost, da izmenjajo znanje in izkušnje, s tem da bi našli skupno pot k trajnostnemu razvoju. Mesta so se zaradi velikega števila lokalnih pobud o trajnostnem razvoju izkazala kot možen pobudnik za spremembe na tem področju.
Povezava na publikacijo v angleškem jeziku

Novica poteče 20.12.2007

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti