arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Publikacije

Novice: Pod gladino Mediterana

Izšla je monografija Pod gladino Mediterana avtorja Toma Turka in soavtorja Marjana Richterja, v založbi Modrijan
Objavljeno: 17 04 2007
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: okolje, ekosistem, biotska raznovrstnost, morje, živali, rastline
Viri: http://www.modrijan.si/
URL naslov:


Monografija Pod gladino Mediterana je poljudnoznanstveni priročnik, ki na okoljsko problematiko opozarja skozi oči biologa in fotografa, ki življenje pod morsko gladino spremlja že vrsto let. Knjiga, ki kar se da celovito obravnava oceanografske, ekološke in biološke značilnosti Sredozemskega morja, je razdeljena na tri poglavja. V prvem poglavju so poleg celovite obravnave življenja v Sredozemskem morju opisane glavne biocenoze in odnosi med organizmi, ki živijo v njih. Poseben poudarek je namenjen Jadranskemu morju in razmeram v njegovem slovenskem delu. V knjigi so podane tudi nekatere aktualne vsebine, kot so segrevanje Sredozemskega morja in njegove posledice, vdor lesepskih migrantov, vnašanje nevarnih in tujerodnih vrst, kot je t. i. »ubijalska alga« tiso lista kavlerpa (Caulerpa taxifolia), strupeni in nevarni organizmi v Sredozemlju, občutljivost morskega ekosistema idr. Poglavje je obogateno s fotografijami, ki prikazujejo glavna življenjska okolja in njihove značilnosti ter vodilne predstavnike omenjenih biocenoz.
V drugem delu so predstavljene rastline v Sredozemskem morju, v tretjem pa živali.
Tako je v knjigi z bogatim slikovnim gradivom opisanih več kot 700 rastlinskih in živalskih vrst, ki so uvrščene v sistematske enote. Te so najprej predstavljene s skupnimi značilnostmi, ki jim sledijo opisi posameznih vrst. Vsaka vrsta je predstavljena s kratkim opisom in s kvalitetno podvodno fotografijo.
Knjigo, ki je bogat dokument o raznolikem življenju pod morsko gladino dopolnjuje seznam narodnih parkov, zaščitenih morskih območij in naravnih rezervatov v Sredozemlju.
Avtor: Tom Turk
Soavtor: Marjan Richter – poglavje Rastline in cianobakterije v Sredozemskem morju
Strokovni recenzent: Lovrenc Lipej
Založba: Modrijan

Novica poteče 17.09.2007

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti