Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Kmetijstvo in okolje v EU-15

Objavljeno: 17 02 2006
Avtor: Nika Zupan
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: okolje, kmetijstvo, kmetijsko okoljski kazalci, IRENA
Viri: EEA
URL naslov:Poročilo EEA št. 6/2005

Poročilo podaja oceno napredka v razvoju in podajanju kmetijsko okoljskih kazalcev, opredeljenih v COM(2000) 20 s Projektom IRENA (Indicator Reporting on the integration of Environmental concerns into Agricultural policy). Opredeljuje redno poročanje o napredku pri izvajanju integracije okoljskih vsebin v kmetijsko politiko, na osnovi kmetijsko okoljskih kazalcev. Strategija integracije po skupni kmetijski politiki postavlja v ospredje sledeče cilje: gospodarna raba voda, zmanjšanje tveganja zaradi uporabe fitofarmacevtskih sredstev, zmanjšanje degradacije prsti, zmanjšanje vpliva na klimatske spremembe in kakovost zraka, ohranitev pokrajine in biotska raznovrstnost. Poročilo temelji na več kot 35 metodoloških listih posameznih kazalcev, ki so podrobneje opisani na medmrežni strani IRENA (http://webpubs.eea.eu.int/content/irena/index.htm).

Povezava na publikacijo

Novica poteče 19.03.2006