arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Publikacije

Novice: Kmetijstvo in okolje v EU-15

Objavljeno: 17 02 2006
Avtor: Nika Zupan
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: okolje, kmetijstvo, kmetijsko okoljski kazalci, IRENA
Viri: EEA
URL naslov:Poročilo EEA št. 6/2005

Poročilo podaja oceno napredka v razvoju in podajanju kmetijsko okoljskih kazalcev, opredeljenih v COM(2000) 20 s Projektom IRENA (Indicator Reporting on the integration of Environmental concerns into Agricultural policy). Opredeljuje redno poročanje o napredku pri izvajanju integracije okoljskih vsebin v kmetijsko politiko, na osnovi kmetijsko okoljskih kazalcev. Strategija integracije po skupni kmetijski politiki postavlja v ospredje sledeče cilje: gospodarna raba voda, zmanjšanje tveganja zaradi uporabe fitofarmacevtskih sredstev, zmanjšanje degradacije prsti, zmanjšanje vpliva na klimatske spremembe in kakovost zraka, ohranitev pokrajine in biotska raznovrstnost. Poročilo temelji na več kot 35 metodoloških listih posameznih kazalcev, ki so podrobneje opisani na medmrežni strani IRENA (http://webpubs.eea.eu.int/content/irena/index.htm).

Povezava na publikacijo

Novica poteče 19.03.2006

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti