arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Publikacije

Novice: Epaedia - spletna okoljska enciklopedija

Objavljeno: 16 02 2006
Avtor: Nika Zupan
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: spletna okoljska enciklopedija, klimatske spremembe, potrošnja, zdravje prebivalstva, obnovljivi viri, voda
Viri: EEA
URL naslov: http://epaedia.eea.eu.int/index.php


Epaedia – spletna okoljska enciklopedija


Z namenom, da bi čimbolje izkoristili interaktivne možnosti, ki jih ponuja internet, je Evropska agencija za okolje(EEA) razvila okoljsko enciklopedijo, znano pod imenom »Epaedia«. Epaedia je multimedijski izvor informacij, ki v poljudni obliki pojasnjujejo kompleksne okoljske pojave, npr. podnebne spremembe, biotsko raznovrstnost,… ter njihove medsebojne povezave. V njej boste našli tako enostavno razumljive tekste, video vložke in interaktivne animacije, kot tudi intervjuje s strokovnjaki, ki naj bi skupno olajšali razumevanje okoljske problematike. V prihodnjih letih se bo Epaedia intenzivno razvijala, z namenom podajanja informacij s strani EEA. Vsebina spletne strani obravnava pet osrednjih okoljskih problematik in sicer:
1. podnebne spremembe,
2. potrošnjo,
3. zdravje prebivalstva,
4. obnovljive vire in
5. vode.

1. Podnebne spremembe

V uvodu je na kratko predstavljena ugotovitev, da spremembe podnebja, ki jih opažamo v Evropi v zadnjih stoletjih, ne vplivajo le na naravno okolje, temveč tudi na socialne in ekonomske razmere, kmetijstvo in zdravje. Podrobneje je problematika razčlenjena na podpoglavja o kmetijstvu, atmosferi in klimi, vplivih podnebnih sprememb na ekonomske razmere, zdravje in vode ter v nadaljevanju še na podpoglavje o ekosistemih in biotski raznovrstnosti, ledenikih, snegu in ledu ter pomorskih sistemih.

2. Potrošnja

Negativni vplivi na okolico, ki so posledica potrošnje, se ne odražajo zgolj v Evropi, temveč tudi v preostalih delih sveta. V glavnem so rezultat rabe naravnih virov, proizvodnje, predelave in prenosa surovin, ki jih porabimo v Evropi. Med vplivne dejavnike lahko uvrstimo tudi zasebna potovanja in turizem.

3. Zdravje prebivalstva

Dejstva o izumiranju posameznih živalskih vrst v zadnjem stoletju in nenazadnje tudi podatek o občutnem znižanju števila spermijev v moški semenski tekočini, opominjajo obiskovalca spletne podstrani, na nevarnosti, ki v okolju prežijo na človeka. Med glavnimi viri nevarnosti so navedeni farmacevtski odpadki ljudi in iz živalskih farm, zastrupljenost voda ter onesnaženje zraka z žveplovim dioksidom. Vsa navedena dejstva naj bi opominjala prebivalce o vplivih človekovega ravnanja na ekosisteme in zdravje prebivalstva. Poseben pomen je v sklopu problematike zdravja prebivalstva posvečen stanju človeških možganov in telesa, težavam z dihanjem, rakavimi obolenji in zdravstvenimi zapleti zaradi podnebnih sprememb. Poudarek je tudi na izkušnjah naših prednikov na področju zdravja ter zgodnjih opozorilnih znakih, ki se pokažejo v naravnem okolju. Navedene tematike so podrobneje obravnavane na posameznih podstraneh Epaedie.

4. Obnovljivi viri

Svetovna ekonomija temelji na rabi in porabi naravnih virov. Med končne porabnike pa se ne uvršča le industrija, temveč sleherno gospodinjstvo, preko porabe hrane in pijače ter zasebnih potovanj. Okoljsko najpomembnejši so naravni viri (razni materiali), energija in zemlja. Nekateri viri, kot so gozdovi in ribe, so obnovljivi, spet drugi, kot npr. nafta in zemlja, pa ne in bodo v določenem času povsem izkoriščeni. To je le nekaj uvodnih misli spletne strani Epaedie v obširno problematiko obnovljivih virov. Na spletni strani je problematika podrobneje razčlenjena po sklopih v zvezi z vodilnimi konstrukcijskimi materiali in minerali, ki se uporabljajo v Evropi, problematiko pritiskov na naravne vire (ribe, gozdne vire, fosilna goriva, zemeljske vire, kovine in vodne vire) ter zgodovinskimi izkušnjami glede rabe virov.

5. Vode

Pitna voda je tako ekološki kot tudi ekonomski vir in je pomembna funkcija naravnega okolja. Tudi morja, ki obkrožajo Evropo, so bila pomemben vir več tisočletij. V poglavju so podrobneje opisani pogoji in pritiski, ki se vršijo nad vodo, kot obnovljivim in ponovno uporabnim virom. Vprašanje voda je na strani Epaedie predstavljeno v sledečih podpoglavjih: pitna voda Evrope, evropska morja in obale, pozne lekcije zgodnjih opozoril in zgodovinski pregled onesnaževanja evropskih voda.

Povezava na Epaedio

Novica poteče 18.03.2006

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti