Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Trajnostna raba in upravljanje z naravnimi viri

Objavljeno: 23 01 2006
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: naravni viri, trajnostna raba
Viri: EEA
URL naslov: http://reports.eea.eu.int/eea_report_2005_9/enPoročilo EEA št. 9/2005

Povečana poraba naravnih virov, snovnih, energetskih kot raba tal, lahko povzroči obsežne negativne učinke na okolje, ki vodijo v ekološke krize in znižujejo varnost. V Šestem okoljskem akcijskem programu je tudi EU tej problematiki posvetila večjo pozornost, predvsem pa izpostavila nujnost po prekinitvi povezanosti med gospodarsko rastjo in rabo naravnih virov. Poročilo se osredotoča na naslednje naravne vire: ribištvo, gozdarstvo, vode, fosilna goriva, kovine in minerale za gradbeništvo ter rabo zemlje. Poleg rabe teh naravnih virov ter razlogov za njihovo izkoriščanje, poročilo navaja tudi politične odzive z nekaterimi primeri ter nekaj odprtih vprašanj in problematik, ki so se oblikovala skozi politične debate v zadnjih letih.

Povezava na publikacijo

Novica poteče 22.02.2006