Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: EEA pripravlja poročilo o okolju in prometu v Evropi

Objavljeno: 05 01 2006
Avtor: Natasa Kovac
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: Promet in okolje, prometna politika, okoljska politika, kazalci okolja
Viri: Evropska agencija za okolje (EEA) ter Agencija RS za okolje
URL naslov:

Evropska agencija za okolje bo marca 2006 izdala novo poročilo na temo promet in okolje (t.im. TERM 2005). Osnovni namen poročila je evidentirati ključne vplive prometa na okolje, s ciljem predstavitve deset osnovnih sporočil, ki so bistvena za zmanjševanje onesnaževanja iz prometa ter za razvoj in integracijo okoljske ter prometne politike. Podatki, ki jih zajema publikacija (do vključno leta 2004) izvirajo iz osnovnih podatkovnih tokov Evropske agencije za okolje, združenih v 40 prometno-okoljskih kazalcev. Publikacija je namenjena predvsem odločevalcem, tako na višjih kot nižjih nivojih. Zajema vseh 31 članic EEA, to je 25 članic EU ter Bolgarijo, Islandijo, Liechenstein, Norveško, Romunijo in Turčijo. Kot odziv na problematiko prometa v Evropi, pripravljamo na Agenciji RS za okolje nacionalni nabor prometno-okoljskih kazalcev. Le-ti se osredotočajo na problematiko slovenskega prostora, s poudarkom na ključnih nacionalnih okoljskih problemih, ki so posledica prometne politike. Namenjeni so tako širši javnosti kot odločevalcem. Njihov razvoj temelji na metodologiji Evropske agencije za okolje (t.im. DPSIR), katere vloga je predvsem v razumevanju vzorčno-posledičnih in medsebojno vplivajočih odnosov v okolju. Ker priprava osnovnega nabora kazalcev zahteva različne vrste vhodnih podatkov (okoljske, prometne, energetske) smo se s ciljem njihove pridobitve povezali z Ministrstvom za promet, Ministrstvom za gospodarstvo ter Statističnim uradom RS. Kazalci so razvrščeni v pet vsebinskih skupin – okoljske posledice prometa, prometno povpraševanje in intenziteta, prostorsko planiranje in dostopnost, prometna infrastruktura in storitve, stroški in cena prometa, tehnologija in njena izkoriščenost ter integracija upravljanja prometa. Predvidoma bodo ciljni javnosti na voljo sredi leta 2006.

Novica poteče 04.02.2006