arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Publikacije

Novice: EEA pripravlja poročilo o okolju in prometu v Evropi

Objavljeno: 05 01 2006
Avtor: Natasa Kovac
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: Promet in okolje, prometna politika, okoljska politika, kazalci okolja
Viri: Evropska agencija za okolje (EEA) ter Agencija RS za okolje
URL naslov:

Evropska agencija za okolje bo marca 2006 izdala novo poročilo na temo promet in okolje (t.im. TERM 2005). Osnovni namen poročila je evidentirati ključne vplive prometa na okolje, s ciljem predstavitve deset osnovnih sporočil, ki so bistvena za zmanjševanje onesnaževanja iz prometa ter za razvoj in integracijo okoljske ter prometne politike. Podatki, ki jih zajema publikacija (do vključno leta 2004) izvirajo iz osnovnih podatkovnih tokov Evropske agencije za okolje, združenih v 40 prometno-okoljskih kazalcev. Publikacija je namenjena predvsem odločevalcem, tako na višjih kot nižjih nivojih. Zajema vseh 31 članic EEA, to je 25 članic EU ter Bolgarijo, Islandijo, Liechenstein, Norveško, Romunijo in Turčijo. Kot odziv na problematiko prometa v Evropi, pripravljamo na Agenciji RS za okolje nacionalni nabor prometno-okoljskih kazalcev. Le-ti se osredotočajo na problematiko slovenskega prostora, s poudarkom na ključnih nacionalnih okoljskih problemih, ki so posledica prometne politike. Namenjeni so tako širši javnosti kot odločevalcem. Njihov razvoj temelji na metodologiji Evropske agencije za okolje (t.im. DPSIR), katere vloga je predvsem v razumevanju vzorčno-posledičnih in medsebojno vplivajočih odnosov v okolju. Ker priprava osnovnega nabora kazalcev zahteva različne vrste vhodnih podatkov (okoljske, prometne, energetske) smo se s ciljem njihove pridobitve povezali z Ministrstvom za promet, Ministrstvom za gospodarstvo ter Statističnim uradom RS. Kazalci so razvrščeni v pet vsebinskih skupin – okoljske posledice prometa, prometno povpraševanje in intenziteta, prostorsko planiranje in dostopnost, prometna infrastruktura in storitve, stroški in cena prometa, tehnologija in njena izkoriščenost ter integracija upravljanja prometa. Predvidoma bodo ciljni javnosti na voljo sredi leta 2006.

Novica poteče 04.02.2006

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti