Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Evropsko okolje - stanje in možnosti 2005

S predstavitvijo ugotovitev iz najnovejšega poročila Evropske agencije za okolje je bil v Evropskem parlamentu pospremljen izid publikacije Evropsko okolje - stanje in možnosti 2005
Objavljeno: 29 11 2005
Avtor: Ni podatka
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: poročilo o okolju
Viri: EEA
URL naslov: http://reports.eea.eu.int/state_of_environment_report_2005_1/en

EO2005
29. novembra 2005 je izšlo najnovejše poročilo Evropske agencije za okolje (EEA) z naslovom Evropsko okolje – stanje in možnosti 2005. Izvršna direktorica EEA Jacqueline McGlade je glavne ugotovitve predstavila v Evropskem parlamentu skupaj z vodjem odbora za okolje Karlom Heinzem Flor in podpredsednico Evropske Komisije Margot Wallstrom.

Poročilo Evropsko okolje - Stanje in možnosti 2005, petletna ocena po 31 državah, ponuja pregled evropskega okolja in opozarja na njegove spremembe, pri čemer so podnebne spremembe le ena od njih. Druga področja so biotska raznovrstnost, morski ekosistemi, zemeljski in vodni viri, onesnaževanje zraka in zdravje. Poročilo prvič zajema analizo po državah s kazalci uspešnosti in primerjavo za vse udeležence: EU-25 ter Bolgarija, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Romunija, Turčija in Švica.

Poročilo navaja, da je bila pretekla zakonodaja EU glede okolja učinkovita. Očistili smo vodo in zrak, opustili nekatere snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, in podvojili količino recikliranih odpadkov. Prav tako vozimo avtomobile, ki manj onesnažujejo. Brez izrazitih izboljšav, ki so jih v zadnjih dvajsetih letih prinesli katalizatorji, bi bila raven nekaterih emisij desetkrat višja od sedanje. A kot navaja poročilo, je bilo potrebno deset do dvajset let, da so ti ukrepi izboljšali stanje.

To so okoljske zgodbe o uspehu, ki pa jih bodo kmalu prehitele spremembe v vzorcih osebne porabe. Evropejci živijo dlje in vedno več nas živi samih, kar povečuje potrebe po bivalnih prostorih. Med letoma 1990 in 2000 je bilo več kot 800 000 hektarjev zemljišč v Evropi pozidanih. To je trikratna velikost Luksemburga. Če se bo ta trend nadaljeval, se bo samo v enem stoletju obseg našega mestnega okolja podvojil. Poročilo navaja, da je obvladovanje širjenja mestnih območij bistveno, če hočemo zavarovati svoje naravne vire.

Potujemo dlje in pogosteje, naravnih virov pa porabimo dvakrat več, kot je povprečje za ves svet. Emisije toplogrednih plinov se najhitreje povečujejo zaradi prometa in predvidoma bo tako tudi v prihodnje. Pričakovati je, da se bo zračni promet do leta 2030 podvojil. Tako bomo vplivali tudi na okolje zunaj Evrope, zmanjšali naravne vire in škodili globalnemu okolju.

Kot kaže anketa Eurobarometra, več kot 70 odstotkov Evropejcev od svojih oblikovalcev politik pričakuje, da enako obravnavajo okoljske, gospodarske in socialne politike. Poročilo poudarja, da morajo oblikovalci politik, če hočejo upoštevati te vidike, sodelovati tako na evropski, nacionalni kot na lokalni ravni. Okoljsko problematiko morajo vključiti v sektorje kot so promet, kmetijstvo in energetika, ter ustvariti okvir, znotraj katerega lahko posamezniki in podjetja ukrepajo.


Poročilo (v angleškem jeziku)

Povzetek poročila (v slovenskem jeziku)

Analiza za Slovenijo (v slovenskem jeziku)

Novica poteče 29.12.2005