Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Napotki Evropske Agencije za okolje 2/2005

Koliko biomase sme Evropa porabiti, ne da bi pri tem škodila okolju?
Objavljeno: 08 11 2005
Avtor: Nika Zupan
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: biomasa, energija, Evropa
Viri: EEA
URL naslov:


Povečanje rabe biomase za proizvodnjo energije bo pripomoglo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in k doseganju evropskih ciljev s področja obnovljive energije. Kljub temu pa lahko proizvodnja biomase povzroči dodatne obremenitve okolja, npr. na biološko raznovrstnost, prst in vodne vire. EEA se trenutno ukvarja s presojo tega, koliko biomase smemo porabiti za proizvodnjo energije, ne da bi s tem povzročili dodatne obremenitve. Predhodni rezultati kažejo, da je v državah članicah EU-25 zadosten potencial biomase, ki omogoča doseganje smelo zastavljenih ciljev na okolju odgovoren način. Za kar najboljši dobiček in kar najmanjše tveganje zahteva proizvodnja bioenergije previdno načrtovanje, tako na evropski, kot na lokalni ravni. Družbeno-gospodarski vidiki ali ocene politik in ukrepov, potrebnih za sprostitev tega potenciala, v tem poročilu niso posebej omenjeni. Potrebna pa bi bila njihova nadaljnja obravnava, skupaj z logističnimi in stroškovnimi vprašanji.

Povezava na publikacijo

Novica poteče 08.12.2005