Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Učinkovitost sistema za upravljanje z odpadno embalažo v izbranih državah: pilotna študija EEA

Objavljeno: 08 11 2005
Avtor: Nika Zupan
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: odpadna embalaža, politika, pilotna študija
Viri: EEA
URL naslov:Poročilo EEA št. 3/2005

Odpadna embalaža predstavlja pomemben in naraščajoč tok odpadkov. Pred kratkim je bila sprejeta dopolnjena direktiva o embalaži in odpadni embalaži. V teku je tudi oblikovanje tematske strategije EU o preprečevanju nastajanja odpadkov in recikliranju ter trajnostni rabi in upravljanju z naravnimi viri. Direktiva o embalaži in odpadni embalaži je ena redkih na okolje vezanih direktiv, ki vsebuje neposredno merljive, količinske cilje. Po desetih letih je sedaj primeren čas za preučitev tega pomembnega političnega področja. EEA je izvedla pilotno študijo učinkovitosti sistema za upravljanje z odpadno embalažo v petih državah članicah EU z namenom, da pridobi praktične in konkretne izkušnje glede učinkovitosti dopolnjene politike ter za spremljanje napredka s tega političnega področja.

Povezava na publikacijo

Novica poteče 08.12.2005