Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Učinkovitost politike čiščenja komunalnih odpadnih voda v izbranih državah: pilotna študija EEA

Objavljeno: 08 11 2005
Avtor: Nika Zupan
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: komunalne odpadne vode, politika, pilotna študija
Viri: EEA
URL naslov:Poročilo EEA št. 2/2005

Kljub trem desetletjem prizadevanj, da bi očistili evropske površinske vode in ne glede na zahteve direktive o čiščenju komunalnih odpadnih voda (UWWTD), onesnaženost voda z odpadnimi vodami še vedno predstavlja problem. Nekatere članice EU še vedno ne izpolnjujejo zahtev te direktive. Poročilo Evropske komisije, izdano v letu 2004, navaja, da posameznim državam ni uspelo določiti občutljivih območij in da so bile v časovnemu zaostanku glede zagotavljanja zmogljivosti čistilnih naprav. Te so bile določene v direktivi, s skrajnimi roki za izgradnjo določenimi za l. 1998 in 2000. Ob približevanju naslednjega roka, ob koncu leta 2005, za dogradnjo čistilnih naprav za naselja z več kot 2.000 prebivalci, EEA potrjuje potrebo po izboljšanju razumevanja problematike izvajanja direktive.

Povezava na publikacijo

Novica poteče 08.12.2005