arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Publikacije

Novice: Učinkovitost politike čiščenja komunalnih odpadnih voda v izbranih državah: pilotna študija EEA

Objavljeno: 08 11 2005
Avtor: Nika Zupan
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: komunalne odpadne vode, politika, pilotna študija
Viri: EEA
URL naslov:Poročilo EEA št. 2/2005

Kljub trem desetletjem prizadevanj, da bi očistili evropske površinske vode in ne glede na zahteve direktive o čiščenju komunalnih odpadnih voda (UWWTD), onesnaženost voda z odpadnimi vodami še vedno predstavlja problem. Nekatere članice EU še vedno ne izpolnjujejo zahtev te direktive. Poročilo Evropske komisije, izdano v letu 2004, navaja, da posameznim državam ni uspelo določiti občutljivih območij in da so bile v časovnemu zaostanku glede zagotavljanja zmogljivosti čistilnih naprav. Te so bile določene v direktivi, s skrajnimi roki za izgradnjo določenimi za l. 1998 in 2000. Ob približevanju naslednjega roka, ob koncu leta 2005, za dogradnjo čistilnih naprav za naselja z več kot 2.000 prebivalci, EEA potrjuje potrebo po izboljšanju razumevanja problematike izvajanja direktive.

Povezava na publikacijo

Novica poteče 08.12.2005

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti