Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Letno poročilo 2004

Objavljeno: 21 07 2005
Avtor: Nika Zupan
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: letno poročilo, EEA
Viri: EEA
URL naslov:


EEA je v letu 2004 okrepila svoj prispevek k šestemu okoljskemu akcijskemu programu Evropske skupnosti na številnih področjih: podnebne spremembe, narava in biodiverziteta, okolje, zdravje in kakovost življenja, naravni viri ter odpadki. Poleg tega je EEA nadaljevala z razvojem informacijskih sistemov in omrežij. Druga področja politik so bila podprta s pomočjo sodelovanja pri trajnostnem razvoju in integracijo v sektorje, s pomočjo Evropskemu Parlamentu in sestankom Sveta ministrov ter pobudami v širšem svetu. EEA je prav tako nudila podporo državam članicam in Evropski komisiji, kot uporabnikom in skozi partnersko sodelovanje.

Povezava na publikacijo

Novica poteče 20.08.2005