Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Peto srečanje delovne skupine za spremljanje in presojo stanja okolja pri UNECE

je bil usmerjen v pregled napredka pri okoljskem poročanju (elektronske baze podatkov, indikatorji, spletne strani in informacijski sistemi,…) v državah Vzhodne Evrope, Kavkaza in Srednje Azije ter prikazu dobrih praks poročanja o okoljskih vplivih delovanja podjetij
Objavljeno: 09 06 2005
Avtor: Urška Kušar
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede:
Viri: SPEU
URL naslov: http://www.unece.org/env/europe/monitoring/meeting.html#fifth

Petega srečanja delovne skupine za spremljenje in presojo stanja okolja pri UNECE (WGEMA - Working Group on Environmemtal Monitoring and Assessment) so se 2. in 3. junija 2005 v Ženevi udeležili predstavniki evropskih držav ter držav Kavkaza in Srednje Azije, ki so članice UNECE ter predstavniki EEA, OECD, UNEP, WHO, UNSD, Ecoforum in zasebnega sektorja. Delovna skupina deluje od leta 2000, njena naloga je krepiti spremljanje in poročanje o stanju okolja na lokalni, državni, regionalni in globalni ravni v vseh državah članicah, poseben poudarek je namenjen krepitvi enotnih metodologij in primerljivosti.

Peti sestanek je bil usmerjen v pregled napredka pri okoljskem poročanju (elektronske baze podatkov, indikatorji, spletne strani in informacijski sistemi,…) v državah Vzhodne Evrope, Kavkaza in Srednje Azije ter prikazu dobrih praks poročanja o okoljskih vplivih delovanja podjetij (Avstrijski PRTR, korporacije Ricoh, Panasonic, PriceWaterhouseCoopers idr.).

Predstavniki Evropske agencije za okolje so predstavili prvi osnutek koncepta bodočega Beograjskega poročila (Europe's Environment: Fourth Assessment), ki bo izšel na zahtevo evropskih ministrov za okolje na ministrski konferenci v Beogradu, oktobra 2007. Po tem osnutku bo poročilo vsebovalo oceno stanja okolja glede na doseganje zastavljenih okoljskih ciljev 6 okoljskega akcijskega načrta EU ter Strategije trajnostnega razvoja v državah EECCA. Poročilo bo temeljilo na indikatorjih, podatki zanje pa bodo zbrani iz obstoječih podatkovnih baz, ki se polnijo s poročili držav na sekretariate konvencij, evropsko komisijo, EUROSTAT, OECD, WHO, Evropsko agencijo za okolje, Svetovno banko, Statistični oddelek Združenih narodov itd.

Ob tej priložnosti je bila prisotnim na voljo za ogled tudi publikacija Slovenije oz. Agencije RS za okolje Environmental Indicators 2003, ki je bila deležna velikega zanimanja in pohval.

Novica poteče 09.07.2005