arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Publikacije

Novice: 2. letni sestanek koordinatorjev sodelovanja z EEA in omrežjem EIONET

Objavljeno: 20 05 2005
Avtor: Ni podatka
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede:
Viri:
URL naslov:

Evropska agencija za okolje (EEA) je organizirala izobraževanje na področju poročevalskih orodij za EIONET omrežje. Predstavljene so bile novosti pri uporabi naslednjih orodij: baza poročevalskih obveznosti, upravljanje z EIONET direktorijem, podatkovnim slovarjem in CIRCO, novosti v centralnem odložišču poročil, uporaba servisa za upravljanje s kazalci in EIONET planer. Sestanek koordinatorjev nacionalnih omrežij se je začel s poročilom EEA o napredku od februarskega sestanka. Predstavljeni so bili glavni tokovi poročanja, zagotavljanje kakovosti in dostop do podatkov v državah članicah. Izpostavljeno je bilo povečano zanimanje za kakovostne podatke v državah. Prikazani so bili rezultati prednostnega toka podatkov v letu 2004 in zgodovina zbiranja v letih 1999 in 2004. Predstavljene so bile povezave med prednostnim tokom podatkov in temeljnim naborom indikatorjev. Podani so bili predlogi za razširitev prednostnega toka podatkov. Predstavljen je bil predlog delovnega programa v letih 2005 in 2006 v okviru INSPIRE, izraženo je bilo pričakovanje, da se v aktivnosti vključi tudi EIONET omrežje. Razprava je potekala v smeri, kako boljše vključiti nacionalne koordinatorje in omrežje v naraščajoče povpraševanje po podatkih in zagotavljanje njihove kakovosti. EEA pripravlja poročilo o stanju okolja v Evropi (SOER 2005) in v pregled bodo vključena tudi nacionalna omrežja. Poročilo bo pripravljeno v 4 delih: integralna ocena skozi okoljske tematike, prerez po državah, kazalci EEA in druge zanimive okoljske informacije. Prikazani so bili roki za dopolnitve in komentarje, izid, prevajanje in razširjanje poročil v državah. Predstavljeni so bili odzivi na strukturo poročila s strani Generalnega direktorata za okolje EU in podpora ter sodelovanje EEA pri vmesnem pregledu ciljev 6. okoljskega akcijskega programa. Pripravlja se pregled delovanja treh Evropskih tematskih centrov za zrak, vodo in kopensko okolje. Pri pregledu je predvideno tudi sodelovanje ekspertov iz nacionalnih omrežij. Dejavnosti so vezane na pripravo razpisa za nove konzorcije v letu 2006. Konec leta 2004 je bila dokončana karta rabe tal v Evropi Corine land cover 2000 (CLC2000). Uporabniki povprašujejo po pogostejšem osveževanju podatkov in podrobnejši resoluciji. Zlasti je velik interes za podrobnejše podatke o urbanih območjih. V teku so razgovori po osvežitvi v letu 2005, kar bi bilo dobrodošlo za številna področja okoljske politike, pa tudi za sorodna področja kot sta kmetijstvo in regionalna politika. V marcu 2005 je potekala anketa o značilnostih EIONET omrežja po državah. Predstavljeni so bili prvi rezultati vrednotenja. Nacionalno koordinacijo (NFP) v povprečju opravljajo dva do trije ljudje, ki skupaj na leto opravijo povprečno 1700 ur, kar je polna letna zaposlitev za enega človeka. Razmerja med NFP in nacionalnimi referenčnimi centri, ki skrbijo za vsebinsko sodelovanje med državami in EEA poteka večinoma na podlagi ustnih dogovorov. Sestanki v okviru omrežja niso pogosti, večina stikov se opravi po elektronski poti, z elektronsko pošto in drugimi EEA orodji za poročanje.

Novica poteče 19.06.2005

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti