Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Delavnica 'Real time air pollution data exchange and forecasts in Europe'

Objavljeno: 12 04 2005
Avtor: Ni podatka
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: Kakovost zraka
Viri: EEA
URL naslov:

V času od 7.4.05 - 8.4.05 je v Kopenhagnu, Danska potekala delavnica na temo "Real time air pollution data exchange and forecasts in Europe«, organizirana pod okriljem Evropske agencije za okolje (v nadaljevanju EEA). Namen delavnice je bil povezati interesne skupine s področja varstva okolja in državnih meteoroloških služb, s ciljem priprave napovedi onesnaženosti zraka z ozonom in delci v Evropi. Na delavnici je bila predstavljena tematska strategija kakovosti zraka, ki jo pripravlja DG ENV/CAFE, aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem dostopa do podatkov v okviru omrežja EIONET ter aktivnosti s področja modeliranja, ki potekajo v okviru državnih meteoroloških služb v Evropi, EUMETNET (WG ENV), GEMS (ECMWF) in PROMOTE. Evropska agencija je predstavila projekt »In your neighborhood«, v sklopu katerega želi predstavljati »real time« podatke kakovosti zraka ter napovedi onesnaženosti za Evropo. V prvi fazi se predvidevajo aktivnosti predvsem na onesnaževalih, kot so ozon, PM10 ter PM 2.5, ki sodijo med onesnaževala, ki se širijo na velike razdalje preko meja. Poleg prispevkov s področja modeliranja v Evropi se je predstavila tudi US EPA. Predstavila je osnutek indikatorskega poročila za Kalifornijo ter internetno aplikacijo »Airnow«, ki jo uporabljajo za obveščanje javnosti o kakovosti zraka na področju ZDA. Delavnica se je zaključila s sklepom, da se v sodelovanju med EEA in WG ENV, ki deluje v okviru EUMETNET, pripravi 3-letni program za vzpostavitev informacijskega sistema, znotraj katerega bo potekala izmenjava »real time« podatkov kakovosti zraka in znotraj katerega se bodo postavila izhodišča za napovedovanje onesnaženosti za onesnaževala, ki so predmet daljinskega transporta. Predlog dokumenta bodo tudi poskušali uskladiti s tematsko strategijo, ki jo pripravlja DG ENV/CAFE za področje kakovosti zraka. V potrditev bo poslan upravnemu odboru EEA ter vodstvu EUMETNET.

Novica poteče 12.05.2005