arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Publikacije

Novice: Delavnica 'Real time air pollution data exchange and forecasts in Europe'

Objavljeno: 12 04 2005
Avtor: Ni podatka
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: Kakovost zraka
Viri: EEA
URL naslov:

V času od 7.4.05 - 8.4.05 je v Kopenhagnu, Danska potekala delavnica na temo "Real time air pollution data exchange and forecasts in Europe«, organizirana pod okriljem Evropske agencije za okolje (v nadaljevanju EEA). Namen delavnice je bil povezati interesne skupine s področja varstva okolja in državnih meteoroloških služb, s ciljem priprave napovedi onesnaženosti zraka z ozonom in delci v Evropi. Na delavnici je bila predstavljena tematska strategija kakovosti zraka, ki jo pripravlja DG ENV/CAFE, aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem dostopa do podatkov v okviru omrežja EIONET ter aktivnosti s področja modeliranja, ki potekajo v okviru državnih meteoroloških služb v Evropi, EUMETNET (WG ENV), GEMS (ECMWF) in PROMOTE. Evropska agencija je predstavila projekt »In your neighborhood«, v sklopu katerega želi predstavljati »real time« podatke kakovosti zraka ter napovedi onesnaženosti za Evropo. V prvi fazi se predvidevajo aktivnosti predvsem na onesnaževalih, kot so ozon, PM10 ter PM 2.5, ki sodijo med onesnaževala, ki se širijo na velike razdalje preko meja. Poleg prispevkov s področja modeliranja v Evropi se je predstavila tudi US EPA. Predstavila je osnutek indikatorskega poročila za Kalifornijo ter internetno aplikacijo »Airnow«, ki jo uporabljajo za obveščanje javnosti o kakovosti zraka na področju ZDA. Delavnica se je zaključila s sklepom, da se v sodelovanju med EEA in WG ENV, ki deluje v okviru EUMETNET, pripravi 3-letni program za vzpostavitev informacijskega sistema, znotraj katerega bo potekala izmenjava »real time« podatkov kakovosti zraka in znotraj katerega se bodo postavila izhodišča za napovedovanje onesnaženosti za onesnaževala, ki so predmet daljinskega transporta. Predlog dokumenta bodo tudi poskušali uskladiti s tematsko strategijo, ki jo pripravlja DG ENV/CAFE za področje kakovosti zraka. V potrditev bo poslan upravnemu odboru EEA ter vodstvu EUMETNET.

Novica poteče 12.05.2005

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti