Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Srečanje direktorjev evropskih agencij za okolje

Agencija RS za okolje organizira 4. srečanje omrežja evropskih agencij za okolje. Srečanje bo potekalo od 10-11 marca 2005 v hotelu Union, v Ljubljani.
Objavljeno: 28 02 2005
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: okolje, implementacija
Viri:
URL naslov:

Omrežje evropskih agencij za okolje je ustanovila Evropska agencija za okolje z namenom izmenjave izkušenj, mnenj, pristopov in problemov glede implementacije okoljskih politik. Direktorji agencij za okolje se srečujejo dvakrat letno, v Sloveniji letos prvič. V dnevnem redu je predvidenih 5 tematik: 1.Poročilo o stanju okolja 2.Okolje in zdravje 3.Delo po interesnih skupinah (trajnostna raba naravnih virov, klimatske spremembe in prilagoditev nanje, vrednotenje delovanaja, kmetijstvo, primernejši predpisi) 4. Aarhuška konvencija in implementacija 5. Napredek in izkušnje v okviru omrežja. Poleg direktorjev agencij za okolje v Evropi, se bodo srečanja udeležili tudi predstavnik Evropske komisije ter direktorica EEA z delovno skupino.

Novica poteče 15.03.2005