Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Izšla je publikacija Kazalci okolja 2003

Dostopna je v elektronski in tiskani obliki.
Objavljeno: 01 12 2004
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: okolje, kazalci, poročilo, indikatorji
Viri:
URL naslov:

Poročilo Kazalci okolja je pripravljeno v skladu s 106. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004). Sestavlja ga 51 okoljskih kazalcev. Za lažji pregled so kazalci razvrščeni v devet tematskih poglavij. Ta se nanašajo na okoljske sestavine (npr. vodo, zrak), na okoljsko problematiko (npr. tanjšanje ozonskega plašča in podnebne spremembe, varstvo narave in izguba biotske raznovrstnosti, nastajanje in ravnanje z odpadki) ter na integrirane kazalce, ki sodijo v sistem oblikovanja sektorskih politik (npr. kazalci v kmetijstvu, turizmu, energiji, instrumentov okoljskih politik). Elektronska oblika.

Novica poteče 31.12.2004