Opozorilo o podatkih

Ministrstvo za okolje in prostor kot upravljavec vsebinskega dela sistema EWN-SI opozarja uporabnike na morebitno nedoslednost podatkov, ki izvira iz uporabe agregiranih podatkov iz različnih virov in različne kakovosti. Podatki izhajajo iz projektov: Vzpostavitev Eurowaterneta v Sloveniji, I. faza (2001); EUROWATERNET - II. faza (2002) in Vzpostavitev Eurowaterneta - za morje v Sloveniji (2004) ter se nanašajo na stanje pred letom 2003.
 

Tehnična priporočila

Strani so bile optimizirane za spletni brskalnik MS Internet Explorer različice 5.5 ali višje. Priporočena ločljivost zaslona je 1024x768 točk v 16 bitni barvni ločljivosti in minimalno 800x600 z 256 barvami.

Za pregledovanje DWF vektorskega formata digitalnih kart je potrebno naložiti brezplačen pregledovalnikAutodesk Design Review - naslednik programa WHIP.
Za pregledovanje besedil formata DOC je potreben MS Word ali brezplačen MS Word Viewer oz. OpenOffice.org.
Za pregledovanje preglednic formata XLS je potreben MS Excel ali brezplačen MS Excel Viewer oz. OpenOffice.org.
Za branje PDF dokumentov je potreben ustrezen bralnik. Proste odprtokodne bralnike najdete na naslovu PDFreaders.org.
ali uporabite brezplačen Adobe Acrobat Reader.

Vse vektorske digitalne karte DWF so pripravljene s primerno natančnostjo za izrise v različnih merilih od 1:1.000.000 do 1:250.000 (od formata A4 do A0).