Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Wastebase

SPLOŠNI PODATKOVNI SLOJI


MB
slika ADMINISTRATIVNE ENOTE interaktivni zemljevid preglednica besedilo podatkovni sloj
Občine
(958 KB)

(168 KB)
 
(Povezava na spletne strani GURS)
Upravne enote
(704 KB)

(277 KB)
 
(Povezava na spletne strani GURS)
Vodnogospodarska območja
(148 KB)

(10 KB)
 
(39 KB)
slika VODE interaktivni zemljevid preglednica besedilo podatkovni sloj
Vodotoki
(1.6 MB)


(1.8 MB)

     
Hidrografska območja (1) in razvodnice (2)
(441 KB)


(389 KB)


(115 KB)


(227 KB)

 
(714 KB)


(3.3 MB)

Povodja
(136 KB)
   
(99 KB)
Stoječe vode
(127 KB)
   
(135 KB)
Podzemne vode
(153 KB)
   
(36 KB)
Mokrišča
(431 KB)

(690 KB)
 
(512 KB)
Hidrogeološke značilnosti
(507 KB)
   
(1.4 MB)
Morje
(46 KB)
     
Izviri
(112 KB)
   
(213 KB)
slika NARAVA interaktivni zemljevid preglednica besedilo podatkovni sloj
Geološka karta Slovenije
(860 KB)
     
3D teren
(905 KB)


(782 KB)

   
(1.74 MB. Kot vir podatka je potrebno navesti: MOP-Geodetska uprava Republike Slovenije)
slika VREME interaktivni zemljevid preglednica besedilo podatkovni sloj
Mreža meteoroloških postaj
(428 KB)

(92 KB)
 
(16 KB)
Povprečne letne temperature zraka v obdobju 1961-1990        
Povprečna letna količina padavin v obdobju 1961-1990        
slika ZRAK interaktivni zemljevid preglednica besedilo podatkovni sloj
Merilna mreža kakovosti zunanjega zraka in padavin
(402 KB)

(56 KB)


(22 KB)


(912 KB)

(14 KB)

LEGENDA

ikona VSEBINA program naloži
besedilo MS Word MS Word Viewer oz. OpenOffice.org
hiper besedilo brskalnik  
slika brskalnik  
podatkovna baza MS Access MS Access viewer or runtime
podatkovna baza PDF Reader PDFreaders.org ali Adobe Viewer
Podatkovni sloj ESRI - shp format ArcExplorer
interaktivni zemljevid Adobe SVG Viewer Adobe SVG Viewer
preglednica MS Excel MS Excel Viewer oz. OpenOffice.org