arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Dokumenti GIS

PRESENTATION OF DATA ON WASTE MANAGEMENT IN SLOVENIA

Waste management data in Slovenia are collected by Environmental Agency of the Republic of Slovenia, according to the current legislation.
The source of some presented data is also Statistical Office of the Republic of Slovenia.

The data is presented through DPSIR concept (Driving forces-Pressures-State-Impact-Response) with tables, GIS and indicators. The content includes:

  • municipal waste generation and landfills,
  • industrial waste generation and landfills,
  • packaging waste.

To open digital maps, you have to install 'FREE' Adobe SVG Viewer. SVG is a language for describing two-dimensional graphics and graphical applications in XML.

slika GONILNE SILE / DRIVING FORCES interaktivni zemljevid preglednica / graf / kazalec besedilo podatkovni sloj

2001 2002

Število prebivalcev po občinah
Population by municipalities

(783 KB)

(38 KB)
   
slika OBREMENITVE / PRESSURES interaktivni zemljevid preglednica / graf / kazalec besedilo podatkovni sloj
Nastajanje komunalnih odpadkov
Generation of municipal waste

(831 KB)

(59 KB )


(1 KB)

   
  Nastajanje industrijskih odpadkov
Generation of industrial waste
 
(1 KB)
   
  Nastajanje nevarnih odpadkov
Generation of hazardous waste
 
(1 KB)
   
  Nastajanje gradbenih odpadkov
Generation of construction and demolition waste
 
(1 KB)
   
  Nastajanje odpadne embalaže
Generation of packaging waste
 
(1 KB)
   
  Nastajanje odpadnih olj
Generation of waste oil
 
(1 KB)
   
slika STANJE / STATE interaktivni zemljevid preglednica / graf / kazalec besedilo podatkovni sloj
  Industrijska odlagališča v Sloveniji
Industrial waste landfills in Slovenia
 
(15 KB)
   
Komunalna odlagališča v Sloveniji
Municipal waste landfills in Slovenia

(971 KB)

(46 KB)
   
  Uvoz in izvoz nevarnih odpadkov
Export and import of hazardous waste
 
(2 KB)
   
  Ravnanje z embalažo in odpadno embalažo
Packaging and waste packaging treatment
 
(47 KB)

(4 KB)
 
  Ravnanje z odpadnimi baterijami in/ali akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi
Treatment of batteries and accumulators containing dangerous substances
   
(698 KB)
 
  Ravnanje z odpadnimi olji
Treatment of waste oils
   
(698 KB)
 
slika ODZIVI / RESPONSES interaktivni zemljevid preglednica / graf / kazalec besedilo podatkovni sloj
  Analiza letnih poročil o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo za leto 2003
Analysis of annually reports for packaging and packaging waste treatment for 2003
   
(1023 KB)
 
  Analiza podatkov o ravnanju s komunalnimi odpadki v RS za leto 2003
Analysis of data on municipal waste management in RS for 2003
   
(221 KB)
 
  Analiza podatkov o ravnanju z odpadki iz proizvodnih in storitvenih dejavnostih v RS za leto 2003
Analysis of waste data from production and service activities in RS for 2003
   
(455 KB)
 
  Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki
Strategy guidance of the RS for waste management
   
(548 KB)
 
  Operativni programi na različnih področjih ravnanja z odpadki
Operative programmes for different fields of waste management
 
(4 KB)
   
  Odgovorne osebe za zbiranje odpadkov, ravnanje z njimi in njihovo odlaganje
Responsible persons for collecting, management and landfilling of waste
 
(5 KB)
   
  Projekti
Projects
 
(3 KB)
   
  Kapaciteta predelave
Waste recovery by operation categories
 
(5 KB)
   

LEGENDA

ikona VSEBINA program naloži
besedilo MS Word MS Word Viewer oz. OpenOffice.org
hiper besedilo brskalnik  
slika brskalnik  
podatkovna baza MS Access MS Access viewer or runtime
podatkovna baza PDF Reader PDFreaders.org ali Adobe Viewer
Podatkovni sloj ESRI - shp format ArcExplorer
interaktivni zemljevid Adobe SVG Viewer Adobe SVG Viewer
preglednica MS Excel MS Excel Viewer oz. OpenOffice.org
Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti