arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Arhiv Kazalci OKOLJSKI VODILNI INDIKATORJI

VODILNI INDIKATORJI ZA SLOVENIJO

PROBLEMATIKA INDIKATOR VREDNOST LETO VIR
Klimatske spremembe emisije CO2 15818
1000 t/leto
1998 HMZ
Zakisljevanje emisije SO2 122,636
1000 t/leto
1998 HMZ
emisije NOx 70,651
1000 t/leto
1997 HMZ, IOR
emisije NH3 19,468
1000 t/leto
1998 HMZ
Tanjsanje ozonskega plasča proizvodnja CFC-jev n/a n/a n/a
poraba CFC-jev 0 ODP ton 1997 OZ UNEP
proizvodnja halonov n/a n/a n/a
poraba halonov 0 ODP ton 1997 OZ UNEP
proizvodnja HCFC-jev n/a n/a n/a
poraba HCFC-jev 9 ODP ton 1997 OZ UNEP
proizvodnja metilbromidov n/a n/a n/a
poraba metilbromidov 0 ODP ton 1997 OZ UNEP
Fotokemijski smog emisije NMVOC 42,488
1000 t/leto
1998 HMZ
emisije NOx 70,651
1000 t/leto
1997 HMZ, IOR
emisije CO 77,315
1000 t/leto
1998 HMZ
Odpadki komunalni odpadki na prebivalca 512

450 kg/preb/leto

1995 SURS, IOR

UVN, IOR

komunalni odpadki 1024

850 1000 t/leto

1995 SURS, IOR

UVN, IOR

proizvodnja nevarnih odpadkov 19,221 1000 t/leto 1996 UVN, OVS
Vode kakovost vodotokov-

(kakovostni razred)

1.
0 % 1996 HMZ
1.-2.
5 %
2. 29 %
2.-3. 42 %
3. 12 %
3.-4. 8 %
4. 4 %
odvzem vode iz sladkovodnih virov 400 mio m3 1995 SURS, IOR
Raba naravnih virov razpolo?ljiva primarna energija 6,361 mio toe 1998 MGD, IOR
Narava in biotska raznovrstnost naravna zavarovana območja 1497,7 km2 1996 UVN (IUCN I-V)
gozdna povrsina 10988,44 km2 1996 MKGP, IOR
zavarovana gozdna povrsina 1349 km2 1996 MKGP, IOR
Obalna območja vnos nitratov v morje 1075 t/leto povprečje za 1989-1995 MBPP, OVS
vnos fosfatov v morje 134 t/leto povprečje za 1989-1995 MBPP, OVS
Kemikalije indeks proizvodnje kemikalij 102,1 indeks 1995/1994 1995 SURS, OVS

Viri podatkov:

EEA, 1998 - Europe's Environment: Statistical compendium for the Second Assessment. EEA, Eurostst, EC, 1998
HMZ -
Podatki Hidrometeoroloskega zavoda RS
IOR - Indikatrji o okolju in razvoju. (ur. B. Radej, A. Pirc Velkavrh, L. Globevnik). UMAR, MOP, november 1999
MBPP - Morska bioloska postaja Piran, Nacionalni institut za biologijo
MGD - Ministrstvo za gospodarske dejavnosti: Statistični letopis energetskega gospodarstva, 1999
MKGP - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
OS UNEP -
Ozone Secretariat, United Nations Environment Programme, 1999
OVS - Okolje v Sloveniji 1996. RS, MOP, UVN, 1998.
SURS - Statistični urad RS
UVN -Uprava za varstvo narave

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti