Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Izšla je publikacija 'Pozne lekcije iz zgodnjih svaril: Previdnostno načelo 1896-2000'

Objavljeno: 01 01 2002
Avtor: Ni podatka
Jezik: English
Pokritost ozemlja:
Ključne besede:
Viri:
URL naslov:

Poročilo na pregleden način predstavlja študijske primere z informacijami o nevarnostih, ki jih prinašajo gospodarske dejavnosti in kako so bile te informacije upoštevane ali neupoštevane pri sprejemanju ukrepov za varovanje okolja in zdravja.
Bralce spodbuja k razmišljanju kako v bodoče zagotoviti zgodnejše ukrepanje in kako ravnati, da bi dosegli boljše ravnovesje med tehnologijami, ki izhajajo iz človekovih potreb in tveganji, ki jih prinašajo.
Namen poročila je prispevati k boljšim in dostopnejšim, znanstveno podprtim informacijam in bolj učinkovitemu sodelovanju interesnih skupin pri opravljanju gospodarskih dejavnosti, kar bi lahko prispevalo k zmanjšanju okoljskih in zdravstvenih izdatkov in povečalo inovativnost.

Slovenski prevod publikacije 'Pozne lekcije iz zgodnjih svaril: previdnostno načelo 1896-2000'
Original v angleškem jeziku 'Late lessons from early warnings: the precautionary principle 1896-2000'

Novica poteče 22.09.2004