Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Predstavitev rezultata projekta Corine land cover 2000

V petek 28. novembra bo ob 12.30 v veliki sejni dvorani na Geodetski upravi RS predstavitev projekta Corine land cover 2000.
Objavljeno: 01 01 2002
Avtor: Ni podatka
Jezik: English
Pokritost ozemlja:
Ključne besede:
Viri:
URL naslov:

Na predstavitvi bosta predstavnici Geodetske uprave RS in Agencije Republike Slovenije za okolje predstavili pomen projekta, njegovo zgodovinsko ozadje ter pomen CLC-ja (pokrovnost tal) v širšem smislu.
V nadaljevanju bodo predstavniki podjetja GIS DATA, ki je bilo izvajalec projekta, predstavili tehnični del projekta na posameznih primerih. Tehnični predstavniki Evropskega tematskega centra (ETC) Evropske agencije za okolje (EEA) za kopensko okolje bodo predstavili svoj pogled na kakovost izdelka, saj bodo ta dan končali s kontrolo kakovosti izdelka, ki bo del enotne evropske baze podatkov o pokrovnosti tal. Podatki po posameznih evropskih državah bodo tako tudi primerljivi med seboj, saj bodo narejeni po enotni metodologiji in kvalitativno preverjeni s strani ene ustanove.
Na koncu bodo predstavniki Agencije Republike Slovenije za okolje predstavili še možnosti nadaljnje uporabe podatkov pridobljenih v okviru CLC projekta ter predstavili letak o projektu.

S strani Evropske komisije je bil leta 1985 sprejet program CORINE (COorRdination of IN formation on the Environment), katerega namen je bil koordinacija informacij o stanju okolja. Svet Evrope je leta 1990 ustanovil Evropsko agencijo za okolje (EEA) in ji naložil vzpostavitev Evropskega okoljskega monitoringa (European Environment Information and Observation Network - EIONET).
Prvi podatki o pokrovnosti tal (CLC) v okviru programa CORINE so bili narejeni za leto 1990, za Slovenijo pa za leto 1995. Ena od nalog EEA je tudi vzdrževanje in redna nadgradnja baze georeferenciranih podatkov o pokrovnosti tal. Ti podatki so bili prepoznani kot ključni za bazo podatkov o integriranem ocenjevanju okolja. Leta 2000 sta EEA in Joint research center (JRC) vzpostavila projekt IMAGE 2000 in CLC 2000 z namenom, da se naredi korekcija baze podatkov iz prejšnjega CLC, nadgradijo podatki in ugotovi glavne spremembe glede na prejšnji zajem podatkov.

Glavni izdelki I&CLC2000 bodo:
- IMAGE2000, pridobitev satelitskih slik, orto-rektificiranih;
- CLC2000, sprememba pokrovnosti tal,potrditev podatkov, integracija, razširitev;
- zagotovitev kvalitete/kontrola kvalitete in metapodatki;
- projekt upravljanja.

Kontaktna oseba: Marjana Duhovnik, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, tel.: 478 4902

Novica poteče 29.11.2003