Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Predlog osnovnih kazalcev Evropske agencije za okolje

Evropska agencija za okolje nas je povabila k sodelovanju v drugem krogu posvetovalnega procesa o predlogu osnovnih kazalcev (Core Set of Indicators).
Objavljeno: 01 01 2002
Avtor: Ni podatka
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede:
Viri:
URL naslov: http://themes.eea.europa.eu/IMS/CSI

Predlog osnovnih kazalcev Evropske agencije za okolje Evropska agencija za okolje nas je povabila k sodelovanju v drugem krogu posvetovalnega procesa o predlogu osnovnih kazalcev (Core Set of Indicators).
Seznam kazalcev in podkazalcev urejenih po tematikah je dostopen preko spletnega orodja Sistem za upravljanje s kazalci (IMS - Indicator Management System) na naslovu: http://themes.eea.europa.eu/IMS/CSI.

NAVODILA: IMS omogoča posredovanje komentarjev neposredno na EEA vsem, ki imajo geslo za dostop do CIRCA na EEA. Vendar pa EEA priporoča, da komentarje najprej zberemo na ravni države. Zato predlagamo naslednji postopek:

  • 1. S pomočjo IMS (http://ims.eionet.eu.int) preglejte kazalce in pripadajoče dokumente tistih tematik, ki vas zanimajo. Predlagamo, da posebno pozornost namenite tistim, ki so že dodelani in označeni kot kratkoročni (short term), saj naj bi bili implementirani že leta 2004.
  • 2. S CIRCA-SI na spletnem naslovu: http://nfp-si.eionet.eu.int:8980/Public/irc/eionet-circle/javna/library?l=/indikatorjev_evropske/indikatorjev_evropske&vm=detailed&sb=Title snemite vprašalnik za tematiko ali več vprašalnikov za različne tematike, ki Vas zanimajo, ga shranite na svoj računalnik in odgovorite na postavljena vprašanja. Na istem naslovu je na voljo tudi nekaj drugih dokumentov, ki podrobneje pojasnjujejo namen in vsebino osnovnih kazalcev EEA
  • 3. S CIRCA-SI snemite tudi vprašalnik SLOVENSKI PODATKI V KAZALCIH EEA.doc. Vprašanja v tem vprašalniku niso neposredno del posvetovalnega procesa EEA, pač pa je namenjeno slovenskim potrebam na tem področju. Ustreznim osebam na EEA bomo posredovali tiste komentarje, ki se nanašajo na napačne ali manjkajoče podatke o Sloveniji v že obstoječih podatkovnih listih. Opombe o podatkih, ki so v Sloveniji še nedostopni ali težko dostopni, EEA pa načrtuje njihovo objavo že v bližnji prihodnosti (short term) pa bomo potrebovali pri načrtovanju našega dela v prihodnje.
  • 4. Pošljite izpolnjen vprašalnik(e) po elektronski pošti na naslov: urska.povse@gov.si do 31.8.2003. Vse komentarje bomo zbrali in jih posredovali na EEA preko spletnega orodja IMS ter Vas o tem obvestili. Tako kot opombe ostalih sodelavcev EEA, bodo tudi naše objavljene na spletni strani (gumb comments). Vsi prispeli vprašalniki pa bodo dosegljivi tudi preko spletnega orodja CIRCA-SI http://nfp-si.eionet.eu.int:8980/Public/irc/eionet-circle/javna/library

  • Novica poteče 08.09.2003