Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Posvetovalni proces o predlogih jedrnih indikatorjev

Evropska agencija za okolje, je v sodelovanju z drugimi institucijami, ki redno zbirajo podatke o okolju pripravila predlog t.i. JEDRNIH INDIKATORJEV (Core Set of Indicators).
Objavljeno: 01 01 2002
Avtor: Ni podatka
Jezik: English
Pokritost ozemlja:
Ključne besede:
Viri:
URL naslov:

Evropska agencija za okolje, je v sodelovanju z drugimi institucijami, ki redno zbirajo podatke o okolju (Eurostat, EU - Generalni direktorat za okolje, OECD, UNEP) pripravila predlog t.i. JEDRNIH INDIKATORJEV (Core Set of Indicators). To je nabor približno 400 najbolj relevantnih indikatorjev, urejenih glede na okoljsko tematiko in/ali gospodarski sektor. Za večino teh indikatorjev so pripravili tudi opisni list (descriptive sheet), ki opisuje metodologijo izdelave oz. izračuna posameznega indikatorja. V podatkovnem listu (fact sheet) so podatki, ki so že na voljo za države članice EU in države kandidatke, uporabljeni za prikaz tega indikatorja. Za vsako tematsko področje je pripravljeno besedilo t.i. rdeča nit (story line), ki opisuje glavno problematiko področja, ki ga z indikatorji skušamo zaobjeti. Podana so tudi že izdana indikatorska poročila, ki prikazujejo način uporabe indikatorjev. Pomen nabora določenega, omejenega, števila indikatorjev je v omogočanju obstoja skladne in stalne informacijske osnove za podporo političnemu odločanju. Indikatorji so pripravljeni v izogib podvajanju podvajanja zbiranja in poročanja podatkov o istih pojavih različnim institucijam. Zagotavljali naj bi tudi jasno določena prednostna področja pri načrtovanju zbiranja okoljskih podatkov v državah. Namen posvetovalnega procesa o predlogu jedrnih indikatorjev EEA v Sloveniji je zbrati pripombe na ta nabor indikatorjev, ki jih imamo kot država, institucija in posamezniki. Ko bo nabor potrjen, bo to namreč neposredno vplivalo na obveznosti Slovenije, predvsem kot članice Evropske agencije za okolje in pristopne članice k EU, da zbira in poroča podatke, ki so potrebni za prikaz indikatorjev. Podrobnejše informacije o pomenu nabora jedrnih indikatorjev, poteku procesa, obrazcih za vpis pripomb ter gradiva o posameznih indikatorjih in področjih so na voljo preko spletnega orodja CIRCA v Knjižnici (Library) t.i. Javne interesne skupine, to je na spletnem naslovu:

http://nfp-si.eionet.eu.int:8980/Public/irc/eionet-circle/javna/library.

Kontaktni osebi: Irena Rejec Brancelj tel: 478 4554 elektronski naslov:irena.rejec-brancelj@gov.si

Barbara Bernard Vukadin tel:478 4423 elektronski naslov: barbara.bernard@gov.si

Novica poteče 15.10.2002