arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Arhiv-Eionet EIONET-SI novice

Novice: Posvetovalni proces o predlogih jedrnih indikatorjev

Evropska agencija za okolje, je v sodelovanju z drugimi institucijami, ki redno zbirajo podatke o okolju pripravila predlog t.i. JEDRNIH INDIKATORJEV (Core Set of Indicators).
Objavljeno: 01 01 2002
Avtor: Ni podatka
Jezik: English
Pokritost ozemlja:
Ključne besede:
Viri:
URL naslov:

Evropska agencija za okolje, je v sodelovanju z drugimi institucijami, ki redno zbirajo podatke o okolju (Eurostat, EU - Generalni direktorat za okolje, OECD, UNEP) pripravila predlog t.i. JEDRNIH INDIKATORJEV (Core Set of Indicators). To je nabor približno 400 najbolj relevantnih indikatorjev, urejenih glede na okoljsko tematiko in/ali gospodarski sektor. Za večino teh indikatorjev so pripravili tudi opisni list (descriptive sheet), ki opisuje metodologijo izdelave oz. izračuna posameznega indikatorja. V podatkovnem listu (fact sheet) so podatki, ki so že na voljo za države članice EU in države kandidatke, uporabljeni za prikaz tega indikatorja. Za vsako tematsko področje je pripravljeno besedilo t.i. rdeča nit (story line), ki opisuje glavno problematiko področja, ki ga z indikatorji skušamo zaobjeti. Podana so tudi že izdana indikatorska poročila, ki prikazujejo način uporabe indikatorjev. Pomen nabora določenega, omejenega, števila indikatorjev je v omogočanju obstoja skladne in stalne informacijske osnove za podporo političnemu odločanju. Indikatorji so pripravljeni v izogib podvajanju podvajanja zbiranja in poročanja podatkov o istih pojavih različnim institucijam. Zagotavljali naj bi tudi jasno določena prednostna področja pri načrtovanju zbiranja okoljskih podatkov v državah. Namen posvetovalnega procesa o predlogu jedrnih indikatorjev EEA v Sloveniji je zbrati pripombe na ta nabor indikatorjev, ki jih imamo kot država, institucija in posamezniki. Ko bo nabor potrjen, bo to namreč neposredno vplivalo na obveznosti Slovenije, predvsem kot članice Evropske agencije za okolje in pristopne članice k EU, da zbira in poroča podatke, ki so potrebni za prikaz indikatorjev. Podrobnejše informacije o pomenu nabora jedrnih indikatorjev, poteku procesa, obrazcih za vpis pripomb ter gradiva o posameznih indikatorjih in področjih so na voljo preko spletnega orodja CIRCA v Knjižnici (Library) t.i. Javne interesne skupine, to je na spletnem naslovu:

http://nfp-si.eionet.eu.int:8980/Public/irc/eionet-circle/javna/library.

Kontaktni osebi: Irena Rejec Brancelj tel: 478 4554 elektronski naslov:irena.rejec-brancelj@gov.si

Barbara Bernard Vukadin tel:478 4423 elektronski naslov: barbara.bernard@gov.si

Novica poteče 15.10.2002

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti