Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Priprava protokola PRTR v okviru Aarhuške konvencije

Protokol PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) bo omogočil realizacijo ene od zahtev Aarhuške konvencije - dostop javnosti do podatkov o emisijah in prenosu polutantov.
Objavljeno: 01 01 2002
Avtor: Ni podatka
Jezik: English
Pokritost ozemlja:
Ključne besede:
Viri:
URL naslov:

Protokol PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) pripravlja skupina predstavnikov držav Evrope, ZDA in Kanade ter nevladnih in medvladnih organizacij. Skupina je bila ustanovljena v okviru Aarhuške konvencije.
Osnutek protokola o registru emisij in prenosa polutantov mora biti pripravljen do marca 2003, do ministrske konference v Kievu. Protokol bo samostojen in ga bodo lahko podpisale tudi države, ki niso podpisnice Aarhuške konvencije.
Podal bo minimalne kriterije za vzpostavitev registra na nacionalni ravni. Protokol je še v pripravi in bo predvidoma zajemal:
letno poročanje iz točkovnih in razpršenih virov za :
- emisije v vodo, zrak, tla, za 68 parametrov (priloga 1 osnutka protokola)
- prevoz odpadkov
- aktivnosti (priloga 2 osnutka protokola)
V podporo vzpostavitvi registra v posameznih državah bo vzpostavljena navidezna učilnica, ki bo delovala preko interneta in bo omogočila izmenjavo dokumentov, izkušenj in primerov.

Dokumenti o pripravi

Novica poteče 29.04.2003