Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

ZAKISLJEVANJE

INDIKATOR

EMISIJE SO2

EMISIJE NOx

EMISIJE NH3

DR?AVA

1000 t/leto

leto

1000 t/leto

leto

1000 t/leto

leto

Avstrija

52

1996

161

1996

76

1996

Belgija

242

1996

330

1996

97

1996

Danska

181

1996

291

1996

99

1996

Finska

105

1996

267

1996

35

1996

Francija

947

1996

1695

1996

668

1996

Nemčija

1543

1996

1887

1996

549

1996

Grčija

543

1996

374

1996

107

1996

Irska

147

1996

121

1996

128

1996

Italija

1322

1996

1768

1996

461

1996

Luksemburg

8

1996

22

1996

7

1996

Nizozemska

135

1996

486

1996

146

1996

Portugalska

373

1996

407

1996

97

1996

Spanija

1685

1996

1203

1996

381

1996

Svedska

78

1996

301

1996

61

1996

Velika Britanija

2025

1996

2018

1996

319

1996

Islandija

24

1996

30

1996

3

1996

Liechtenstein

66

1996

1

1996

53

1996

Norveska

0,01

1996

222

1996

n/a

1996

Svica

34*

1995

136*

1995

60*

1995

Bolgarija

1420

1996

259

1996

83

1996

Česka republika

946

1996

432

1996

81

1996

Estonija

125

1996

44

1996

0

1996

Mad?arska

651

1996

196

1996

78

1996

Latvija

59

1996

35

1996

17

1996

Litva

93

1996

65

1996

36

1996

Poljska

2368

1996

1154

1996

370

1996

Romunija

912

1996

319

1996

221

1996

Slovaska

227

1996

130

1996

33

1996

Slovenija

122,636***

1998

70,651****

1997

19,468***

1998

Albanija

32**

1995

24**

1995

31**

1995

Bosna in Hercegovina

45**

1995

16**

1995

31**

1995

Makedonija

106**

1995

39**

1995

17**

1995

Hrvaska

63**

1995

55,3**

1995

32**

1995

Ciper

46,3**

1995

20,9**

1995

n/a

n/a

Malta

54,834**

1995

27,188**

1995

12,735**

1995

Turčija

354**

1995

175**

1995

n/a

n/a

Belorusija

275**

1995

195**

1995

5**

1995

Moldavija

99,1**

1994

18**

1995

0,07**

1995

Ruska federacija

2983**

1994

1995**

1994

772**

1994

Ukrajina

1639**

1995

530**

1995

14**

1995

Jugoslavija

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

 

Viri podatkov:

European Emissions of Atmosphetic Pollutants, 1980-1996. EEA, 2000.
*Europe's Environment: Statistical compendium for the Second Assessment. EEA, Eurostst, EC, 1998..
**Data Colection for the Dobris+3 Report, for review, EEA, September 1997.
***Podatki Hidrometeoroloskega zavoda RS.
**** Hidrometeoroloski zavod RS,
Indikatrji o okolju in razvoju. (ur. B. Radej, A. Pirc Velkavrh, L. Globevnik). UMAR, MOP, november 1999