Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

TANJŠANJE OZONSKEGA PLAŠČA

indikator

proizvodnja CFC-jev poraba CFC-jev proizvodnja halonov poraba halonov proizvodnja HCFC-jev poraba HCFC-jev proizvodnja metilbromidov poraba metilbromidov

DR?AVA

ODP tone

leto

ODP tone

leto

ODP tone

leto

ODP tone

leto

ODP tone

leto ODP tone leto ODP tone leto ODP tone leto
Avstrija

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Belgija

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Danska

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Finska

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2080

1998

n/a

n/a

Francija

0

1997

n/a

n/a

0

1998

n/a

n/a

6314

1998

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Nemčija

0

1997

n/a

n/a

0

1998

n/a

n/a

805

1997

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Grčija

765

1998

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

512

1998

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Irska

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Italija

7011

1997

n/a

n/a

0

1998

n/a

n/a

652

1997

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Luksemburg

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Nizozemska

15049

1998

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

1145

1998

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Portugalska

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Spanija

6405

1997

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

949

1997

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Svedska

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Velika Britanija

3316

1998

n/a

n/a

0

1998

n/a

n/a

1314

1998

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

EU 15 skupaj

n/a

n/a

4342

1998

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

7987

1998

n/a

n/a

7056

1998

Islandija

n/a

n/a

0

1997

n/a

n/a

0

1997

n/a

n/a

7

1998

n/a

n/a

n/a

n/a

Liechtenstein

n/a

n/a

3

1997

n/a

n/a

0

1997

n/a

n/a

94

1998

n/a

n/a

4

1998

Norveska

n/a

n/a

0

1997

n/a

n/a

0

1997

n/a

n/a

0

1997

n/a

n/a

n/a

n/a

Svica

n/a

n/a

41

1997

n/a

n/a

0

1997

n/a

n/a

39

1997

n/a

n/a

10

1997

Bolgarija

n/a

n/a

0

1998

n/a

n/a

0

n/a

n/a

n/a

0

1998

n/a

n/a

39

1998

Česka republika

12

1997

11

1997

n/a

n/a

0

1997

n/a

n/a

12

1997

n/a

n/a

0

1997

Estonija

n/a

n/a

70

1998

n/a

n/a

0

n/a

n/a

n/a

2

1998

n/a

n/a

n/a

n/a

Mad?arska

n/a

n/a

1

1998

n/a

n/a

0

1997

n/a

n/a

90

1998

n/a

n/a

32

1998

Latvija

n/a

n/a

23

1997

n/a

n/a

0

n/a

n/a

n/a

7

1997

n/a

n/a

0

1997

Litva

n/a

n/a

104

1998

n/a

n/a

0

n/a

n/a

n/a

2

1998

n/a

n/a

0

1998

Poljska

n/a

n/a

308

1997

n/a

n/a

0

1997

n/a

n/a

111

1997

n/a

n/a

20

1997

Romunija

22

1995

582

1998

n/a

n/a

1

1998

n/a

n/a

35

1998

31

1998

103

1997

Slovaska

n/a

n/a

1

1997

n/a

n/a

0

n/a

n/a

n/a

3

n/a

n/a

n/a

6

1997

Slovenija

n/a

n/a

0

1997

n/a

n/a

0

1997

n/a

n/a

9

1997

n/a

n/a

0

1997

Albanija

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Bosna in Hercegovina

n/a

n/a

145

1991

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Makedonija

n/a

n/a

63

1998

n/a

n/a

0

n/a

n/a

n/a

4

1998

n/a

n/a

13

1998

Hrvaska

n/a

n/a

86

1998

n/a

n/a

13

1998

n/a

n/a

4

1998

n/a

n/a

12

1998

Ciper

n/a

n/a

81

1998

n/a

n/a

0

1998

n/a

n/a

0

1998

n/a

n/a

n/a

n/a

Malta

n/a

n/a

107

1998

n/a

n/a

0

1998

n/a

n/a

16

1998

n/a

n/a

23

1998

Turčija

n/a

n/a

3870

1997

n/a

n/a

109

1997

n/a

n/a

94

1997

n/a

n/a

504

1997

Belorusija

n/a

n/a

256

1998

n/a

n/a

19

n/a

n/a

n/a

2

1998

n/a

n/a

0

1998

Moldavija

n/a

n/a

42

1998

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Ruska federacija

14.732

1997

10986

1997

969

1998

713

1997

72

1997

94

1997

n/a

n/a

0

1997

Ukrajina

n/a

n/a

1101

1997

n/a

n/a

0

n/a

n/a

n/a

14

1998

0

1998

0

1998

Jugoslavija

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

v ODP tonah t.j. tone X faktor skodljivosti za ozonski plasč

Vir podatkov:

Ozone Secretriat, United Nations Environment Programme, 1999