Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

RABA NARAVNIH VIROV

indikator: razpolo?ljiva primarna energija

DR?AVA

mio toe

leto

Avstrija

27,19

1996

Belgija

56,4

1996

Danska

22,87

1996

Finska

31,48

1996

Francija

254,2

1996

Nemčija

349,55

1996

Grčija

24,39

1996

Irska

11,96

1996

Italija

161,14

1996

Luksemburg

3,45

1996

Nizozemska

75,8

1996

Portugalska

19,15

1996

Spanija

101,41

1996

Svedska

52,57

1996

Velika Britanija

234,72

1996

Islandija

2,27

1996

Liechtenstein

23,15

1996

Norveska

n/a

n/a

Svica

25,62

1996

Bolgarija

22,61

1996

Česka republika

40,4

1996

Estonija

5,62

1996

Mad?arska

25,47

1996

Latvija

4,17

1996

Litva

14,91

1996

Poljska

108,41

1996

Romunija

45,82

1996

Slovaska

17,45

1996

Slovenija

6,17
6,361*

1996
1998

Albanija

1,19

1996

Bosna in Hercegovina

1,75

1996

Makedonija

3,42

1996

Hrvaska

6,76

1996

Ciper

2,12

1996

Malta

0,89

1996

Turčija

65,52

1996

Belorusija

24,57

1996

Moldavija

4,6

1996

Ruska federacija

615,9

1996

Ukrajina

153,94

1996

Jugoslavija

14,42

1996

Opomba:

mio toe: milijon ton naftnih ekvivalentov

Viri podatkov:

International Energy Agency
* Ministrstvo za gospodarske dejavnosti: Statistični letopis energetskega gospodarstva, 1999