Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

KAZALCI

Kazalci predstavljajo agregirane informacije, ki omogočajo lažjo predstavo o kompleksnih pojavih.

Yihaw Folder Arhiv
Yihaw URL Kazalci Evropske agencije za okolje
Yihaw URL Kazalci informacijske družbe v Sloveniji MID - Indikatorji informacijske družbe v Sloveniji
Yihaw URL Kazalci okolja v Sloveniji Spletna aplikacija
Yihaw URL Temeljni indikatorji eEurope+