Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

VODILNI INDIKATORJI

Emisije CO2, emisije SO2, emisije NOx, emisije NH3, proizvodnja CFC-jev, poraba CFC-jev, proizvodnja halonov, poraba halonov, proizvodnja HCFC-jev, poraba HCFC-jev, proizvodnja metilbromidov, poraba metilbromidov, emisije NMVOC, emisije NOx, emisije CO, komunalni odpadki na prebivalca, komunalni odpadki, proizvodnja nevarnih odpadkov, kakovost vodotokov, odvzem vode iz sladkovodnih virov, razpoložljiva primarna energija, gozdna površina, zavarovana površina gozda, zavarovana območja, vnos nitratov v morje, vnos fosfatov, indeks proizvodnje kemikalij.

Yihaw Folder VODILNI INDIKATORJI V DRŽAVAH EVROPE Vodilni indikatorji v državah Evrope.
Yihaw TextNote VODILNI INDIKATORJI ZA SLOVENIJO Vodilni indikatorji za Slovenijo.